Välkommen till Eva Jansson Familjepedagogik!

Marte Meo – av egen kraft –
för att utveckla relationer utifrån egna resurser.

feet_680x250

Utbildning
Handledning

Jag har numera kurser i ”Samspelsanalys”, se under rubriken, Ny utbildning 2017, till vänster, och i ”Gåvopaket till nyplacerat barn”, se under rubriken Familjehem, samt handledning för både grupper och enskilda. Jag har tillgång till lokal i Åkersberga. Jag kan också komma till er om ni bildar egna grupper.

För utbildning till Marte Meo-terapeut/-vägledare hänvisar jag till Humana, Individ och familj, Stockholm.

Familjebehandling -utredning

Jag tar uppdrag i familjer med barn i ålder från nyfödda och uppåt. Under de senaste åren har jag arbetat med Marte Meo med framgång även i tonårsfamiljer.

Företrädesvis arbetar jag med behandling utifrån Marte Meo, men det Marte Meiska förhållningssättet och strukturen för Utvecklingsstödjande Kommunikation (se Marte Meo ) är också användbar i
utredning rörande anknytning, relationer och samspel.

  • Anknytning
  • Relationer
  • Samspel

Familjehem, jourhem och adoptivfamiljer

Dvs. att i olika former vara förälder till icke biologiska barn.

Här kan Marte Meo vara en ovärderlig hjälp både i utbild-ning, handledning och särskilt vid alla förflyttningar/övergångar för barnen i form av ett ”Gåvopaket” till barnet.