Familjebehandling och utredning

Jag tar uppdrag i familjer med barn i ålder från nyfödda och uppåt. Under de senaste åren har jag arbetat med Marte Meo med framgång även i tonårsfamiljer.

Företrädesvis arbetar jag med behandling utifrån Marte Meo, men det Marte Meiska förhållningssättet och strukturen för Utvecklingsstödjande Kommunikation (se Marte Meo ) är också användbar i utredning rörande;

  • anknytning
  • relationer
  • samspel
shutterstock_56468878