Familjehem, jourhem och adoptivfamiljer

Dvs. att i olika former vara förälder till icke biologiska barn.

Här kan Marte Meo vara en ovärderlig hjälp både i utbildning, handledning och särskilt vid alla förflyttningar/övergångar för barnen.

Jag vet av erfarenhet att många av dessa familjer har det jobbigt med sina barn trots goda förutsättningar och stor kompetens.

lifestyle7