Förskolan

fskolaI förskolan kan Marte Meo och kunskapen om utvecklings-stödjande och inlärningsbefrämjande kommunikation komma till stor nytta.

Den kan användas både i utbildning av personal och i handledning utifrån ett visst problem eller ett visst barn.

När det gäller ett visst barn kan man parallellt komplettera arbetet i förskolan med Marte Meo-arbete hemma i familjen.