Marte Meo

”av egen kraft”

Marte Meo är en lösningsinriktad samspels-behandlingsmetod. Den bygger på kunskap om utvecklingsstödjande kommunikation som Maria Aarts har forskat fram.

Maria Aarts är en holländsk pedagog som på 70-talet arbetade med autistiska barn. Hon började fundera över varför det var så att hon och hennes kolleger, som hon upplevde det, kände de här handikappade barnen bättre än vad deras föräldrar gjorde. Marias hypotes var att när det gällde icke handikappade barn så var det tvärs om – föräldrar kan sin barn bäst.

lifestyle10Maria började via videofilm studera fungerande förälder – barnsamspel. Utifrån det naturliga samspelet skapade hon en struktur/schema för utvecklingsstödjande kommunikation, dvs. vad vi föräldrar intuitivt gör i förhållande till våra barn och vad vi får för svar/reaktioner.

Steg två för Maria blev att fundera över hur hon skulle förmedla sin nyvunna insikt till föräldrar. Även här fick videofilmen bli verktyget och så var behandlingsmetoden Orion, sedermera omdöpt till Marte Meo, född.

I Marte Meo använder terapeuten sig av 5 – 10 min videofilm på positivt samspel från den egna familjen. Filmen ”återges” till föräldern/föräldrarna genom att förstärka det fungerande och möjliga utifrån förälderns frågeställning.