Ny Utbildning 2017 – Samspelsanalys

Anknytning, mentalisering och ”känsla av sammanhang” i kombination med Marte Meo och ”utvecklings-/inlärnings-befrämjande samspel” enligt Maria Aarts.

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med barn, i första hand inom socialtjänsen, men även inom skola och barnomsorg.

Omfattning: 6 halvdagar, fredagar kl 9 -12 i Åkersberga, norr om Stockholm. Gruppstorlek 5 – 8 personer.

Vi tittar på det utvecklingsstödjande samspelet mellan vuxen och barn, och
dettas betydelse för barnets utveckling.

Vi kommer träna på att göra mikroanalys av samspel, dvs. att få syn på de minimala stegen i samspelet, via mina utbildningsfilmer samt deltagarnas egna filmer.

Målsättningen med utbildningen är att deltagarna ska ”få på sig glasögon”, att använda i vardagen, för att kunna se på vilket sätt ett barn i första hand behöver hjälp av de nära i sin omgivning. Detta ökar möjligheten hos oss som arbetar med barn att sätta in rätt insatser tidigt.

Välkommen att höra av dig för mer information!