Presentation av företaget och Eva Jansson

Enmansföretaget Eva Jansson Familjepedagogik startade hösten -99.

Biografi

Jag har en fil.kand. (1975) i beteendevetenskapliga ämnen med tonvikt på pedagogik. 1994 examinerades jag till Marte Meo-terapeut av Monica Hedenbro och 1997 till Marte Meo-handledare av Ingegerd Wirtberg.

Min yrkesverksamma bana började 1971 inom barnom-sorgen med allt från barnskötar- till föreståndartjänst . Därefter (1986) började jag på Klingsta akut- och utredingsinstituion för barn 0 – 6 år och deras familjer.

Sedan 1995 har jag utbildat i Marte Meo. Till att börja med under AB Vårljus ”tak”. Det fortsatte jag sedan med som egen företagare. Förutom att utbilda socialtjänst-personal i Marte Meo så tar jag idag uppdrag av varierande slag åt kommuner. Det kan t.ex. vara:

  • Marte Meo-behandling
  • föräldrasamtal
  • tredje person vid umgänge förälder – barn
  • utredning av samspel och relationer
  • handledning av familjehem, grupp eller individuellt
  • handledning av socialtjänstpersonal
  • handledning av personal på kvinnojourer.
eva

Eva Jansson