Utbildning

Jag har dels en grundkurs i utvecklingsstödjande kommunikation, påbyggnadskurser i Marte Meo samt handledning för både grupper och enskilda.

Marte Meo- respektive Marte Meo-terapeut-utbildningarna sker parallellt i blandade grupper. Jag har tillgång till lokal i Åkersberga. Jag kan också komma till er om ni bildar egna grupper. Gruppstorlek i mina grupper är 5 – 7 personer. Kommer jag till er kan vi diskutera gruppstorlek.

Jag vänder mig med utbildningarna till alla som arbetar med människor.

Ny Utbildning 2017 – Samspelsanalys

Anknytning, mentalisering och ”känsla av sammanhang” i kombination med Marte Meo och ”utvecklings-/inlärnings-befrämjande samspel” enligt Maria Aarts.

Läs mer

Grundkurs

– Analys av utvecklingsstödjande kommunikation enligt Maria Aarts

Introduktion i grundbegreppen i Marte Meo utifrån egna och handledarens videofilmer.

  • ökad medvetenhet om vad du gör i ditt dagliga arbete som är utvecklande i samspelet.
  • ett mer salutogent förhållningssätt, dvs. arbeta och se mer utifrån möjligheter och resurser än utifrån problem
  • inblick i behandlingsmetoden Marte Meo

Omfattning: 24 lektioner vanligtvis fördelade på 6 halvdagar under en termin. Kostnad: 4.500:- + moms

Grundkursen leder till intyg utfärdat av handledaren.

Marte Meo utbildning

Fortsättning efter grundkursen.

Du får handledning utifrån filmmaterial från den verksamhet du arbetar i.

Målsättningen med utbildningen är att Marte Meo skall bli ett verktyg för dig i din vardag.

Omfattning: ca 75 lektioner (100 lektioner inkl. grundkursen) fördelade på 3 – 4 terminer.

Kursen leder till numrerat kursbevis från Svenska Marte Meo-föreningen. Handledaren (Eva) examinerar.

Marte Meo
terapeut/vägledare

Fortsättning efter grundkursen.

Du får handledning utifrån filmmaterial i din yrkesutövning som terapeut/behandlare.

Målsättningen med kursen är att Marte Meo skall bli ett verktyg för dig i din vardag som behandlare, samt att du skall examineras till Marte Meo-terapeut.

Omfattning: ca 125 lektioner (150 lektioner inkl. grundkursen) fördelade på 4 – 5 terminer.

Examination sker av Marte Meo-examinator, och berättigar till numrerat certifikat från Holland.